(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

SVET ZAVODA

SVET ZAVODA

Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavlja ga 11 članov, in sicer:

  •  trije predstavniki staršev

(Alojz Gobec, Emil Trontelj, Natalija Kidrič),

  •  trije predstavniki ustanovitelja

(Branka Kovačič, Benja Krulec Vidovič, Marko Ribič),

  • pet predstavnikov delavcev šole

(Maja Rataj, Mateja Voh, Monja Šalamon, Anja Vrbek, Vinko Čokl).

Predsednica Sveta zavoda OŠ Šmarje pri Jelšah je Mateja Voh.

Pedagoški vodja in poslovodni organ Osnovne šole Šmarje pri Jelšah je ravnatelj Mitja Šket.

Učiteljski zbor sestavljajo učiteljice in učitelji, svetovalne delavke, knjižničarki in organizator informacijskih dejavnosti.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učiteljice in učitelji, ki poučujejo v oddelkih posameznih razredov.
Razrednik skrbi za delo v oddelku, analizira učne in vzgojne rezultate v oddelku, sodeluje s starši in odloča o vzgojnih ukrepih.
Strokovne aktive sestavljajo učiteljice in učitelji posameznih razredov in predmetnih skupin.

Dostopnost