(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

SVET STARŠEV

Svet staršev je organ, ki je oblikovan za organizirano uresničevanje interesov učencev in staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo oz. potrdijo na prvih roditeljskih sestankih oddelkov v mesecu septembru. Izvoljeni so za dobo dveh let in so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni. Predsednico oz. predsednika sveta staršev se izvoli na prvi seji sveta staršev (predvidoma v mesecu septembru). Predsednica Sveta staršev je Karmen Volovšek.

Dostopnost