(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

INFORMACIJE V ZVEZI S SUBVENCIONIRANJEM ŠOLSKE PREHRANE NAJDETE NA NASLEDNJI POVEZAVI:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/osnovna-sola/subvencioniranje-solske-prehrane.html

Dostopnost