(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

SPLOŠNO – KNJIŽNICA

Šolska knjižnica je informacijsko središče šole, ki podpira vsa predmetna področja in interesne dejavnosti ter sodeluje pri naravoslovnih, kulturnih in tehniških dnevih. Aktivno se vključuje v vzgojno-izobraževalni proces na centralni šoli in podružnicah. Knjižničarki v sodelovanju z učitelji izvajava ure KIZ, pedagoške ure s poudarkom na medpredmetnem povezovanju, pri čemer učenci usvajajo cilje in vsebine posameznega predmeta, ob tem pa tudi knjižnična in informacijska znanja.

Gradivo v šolski knjižnici je na razpolago po načelu prostega pristopa, izposoja poteka v skladu s priporočili NIJZ.

Trudimo se razvijati informacijsko pismenost, tako da učence navajamo na samostojno pridobivanje znanja s pomočjo najrazličnejših virov in s sodobno multimedijsko opremo. Navajamo jih, da s pomočjo virtualne knjižnice COBISS+ poiščejo gradivo in informacije o knjigah v lokalni bazi podatkov ter literaturo v drugih knjižnicah Slovenije. Učenci imajo možnost uporabe servisa Moja knjižnica, ki omogoča vpogled v seznam izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje in rezervacijo gradiva.

Knjižnična zbirka centralne šole in podružnic obsega nekaj več kot 25.700 enot knjižničnega gradiva, kar nas uvršča med bogato založene šolske knjižnice. Kot ločen del knjižničnega gradiva je v informacijski sistem COBISS vključen tudi učbeniški sklad.

NUK pridobi obvezne izvode naših e-publikacij.

Naslovnice knjižnih novosti so predstavljene na šolski spletni strani, kjer ima knjižnica svoj zavihek. Tam so med drugim dostopne tudi mesečne knjižne uganke, ki jih učenci rešujejo v okviru pouka ali doma, v besedi in sliki so objavljeni aktualni dogodki iz knjižnice in navodila za navajanje virov, ki so v pomoč učencem in učiteljem vseh predmetnih področij. Dodana so tudi higienska priporočila za obisk šolske knjižnice.

17. septembra, na dan zlatih knjig in ob začetku branja za bralno značko, prvošolčkom slovesno izročimo darilno slikanico. Letos prejmejo zbirko ugank Ponikalnice pesnika Miroslava Košute in ilustratorke Suzi Bricelj. S pravljico jih decembra popeljemo tudi v srečanje z dedkom Mrazom.

Septembra obeležujemo Nacionalni mesec skupnega branja, letos združen s Tedni vseživljenjskega učenja in akcijo Beremo skupaj, oktobra pa v okviru meseca šolskih knjižnic in tedna otroka spodbujamo obisk knjižnice in izposojo knjig. V veselem decembru v knjižnici pričaramo praznično vzdušje, v aprilu – mesecu knjige pa se še posebej posvetimo knjigam in branju.

Mlajši učenci sodelujejo v projektu Naša mala knjižnica. Nekateri nadarjeni osmo- in devetošolci pa se navdušujejo za branje in interaktivne naloge v projektu Odprta knjiga GG4U. Tudi Teden pisanja z roko povezujemo z dejavnostmi v knjižnici.

Sedmošolci so vključeni v projekt Rastem s knjigo – slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu. Prejeli bodo mladinski roman Jaz sem Andrej avtorja Vinka Möderndorferja.

Na razstavnih panojih so letos predvsem knjige, ki privabljajo mlade bralce, obeležujemo pa tudi spominske dneve slovenskih literatov in pomembnejše mednarodne dneve in praznike.

V sodelovanju s Pionirsko knjižnico v Ljubljani učenci rešujejo slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz, tudi letos posvečen 60-letnici bralne značke.

Aktivno sodelujemo na roditeljskih sestankih in starše povabimo k sodelovanju pri bralni znački za starše. Njihove predloge za branje anonimno objavljamo na naši spletni strani, ob koncu leta pa jim izročimo bralna priznanja. Učenci si lahko s svojo knjižnično izkaznico izposodijo tudi knjige za starše.

Ob zaključku branja za bralno značko za učence centralne šole in podružnic načrtujemo zaključno slovesnost z izbranim gostom.

Zaključek bralne značke na daljavo s pisateljico Majdo Koren (šolsko leto 2020/21)

 

 

Dostopnost