(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Tudi v letošnjem šolskem letu smo izvedli pet delavnic otroškega parlamenta, na temo duševno zdravje otrok in mladostnikov. Vsako leto ena od šol Obsotelja pripravi regijski otroški parlament, kjer se srečajo predstavniki šol, njihovi mentorji in ravnatelji. Letos smo obiskali osnovno Šolo Kozje, našo šolo pa sta predstavljala osmošolca Tilen Lesjak in Leon Sodin. Gospa Simona Strašek, predstavniki OŠ Kozje in vsi tamkajšnji sodelujoči so nas toplo sprejeli, pogostili in poskrbeli, da smo se res počutili zelo lepo. Hvala vsem.

“Začeli smo z gledališko predstavo Društva za boljši svet, Svet brez nasilja, kjer je bila izpostavljena tema vrstniškega nasilja v različnih oblikah (v živo, preko medijev, z ogovarjanjem, z nestrpnostjo do drugačnih…). Skozi predstavo so bili izpostavljeni odnosi v družini, do učiteljev, v družbi… Izpostavljena je bila tudi pomembnost graditve dobrih, lepih medsebojnih odnosov za dobro počutje vseh. 

Nato so se mladi parlamentarci pogovarjali o delu, temah med šolskim letom in prišli do naslednjih zaključkov:

  • V ospredju so bile teme vrstniškega nasilja, nasilja v družinah, skrb za zdravo življenje, sproščanje, stiska, stres pri ocenjevanju, sprejemanje drugačnosti, predsodki … 
  • Vsaka oblika nasilja je nesprejemljiva, prepovedana, po zakonu kazniva. Lahko se dogaja doma, pri sorodnikih, znancih, lahko je nasilnež kdo od staršev, lahko sorodnik, sosed, znanec, neznanec… Pogovorimo se z odraslo osebo, ki ji zaupamo. To so lahko starši, sorodniki, razredniki, učitelji, socialni delavec… 
  • Nikoli ni kriva žrtev. Nasilje ni dopustno. Najhuje je, če ne naredimo nič in če ne povemo nikomur. Pomoč je vedno na voljo. 

Na letošnjem regijskem parlamentu smo imeli tudi nalogo sprejeti tri teme, o katerih bi mladi želeli govoriti v naslednjem šolskem letu. Po tem, ko so predloge podali vsi predstavniki šol smo skupaj izbrali tri teme: prihodnost mladih v svetu, bonton in vrednote med mladimi ter varno na internetu.” (Simona Strašek)

Novi stari parlamentarci se bodo v novem šolskem letu torej srečali z novo temo in se spopadli z novimi izzivi. Srečno.

Dostopnost