(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

V prvem tednu v juliju je bilo na naši šoli zelo živahno. Kar šestintrideset učencev je sodelovalo v tednu angleščine, ki so ga izvajali učitelji iz Velike Britanije. Učenci so se preko glasbenih, likovnih, športnih in dramskih aktivnostih urili predvsem v govornih in slušnih spretnostih tujega jezika.

Učitelji Lisa, Ella, Lucy in Joel so stanovali pri gostoljubnih družinah Planinšek, Pinoza in Gajšek. Spoznali so znamenitosti v našem kraju in okolici. Med njimi so se spletle tudi prijateljske vezi.

Dogajanje smo zaključili s predstavitvijo učencev na zaključni prireditvi. V angleščini so predstavili utrip in dogajanje v tednu angleščine. Večnamenski prostor so napolnili starši in ostali sorodniki učencev. Ob koncu smo se posladkali z dobrotami iz šolske kuhinje in kovali načrte za izvedbo tujejezičnih aktivnosti v naslednjem šolskem letu. Razšli smo se s prijetnimi občutki.

Martina Krašovic, koordinatorica Tedna angleščine

Dostopnost