(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Tudi letos so se učenci urili v razumevanje delovanja ekosistemov in pomenu posameznih delov le-teh. Pleveli že na prvi pogled delujejo zelo negativno, a so jih učenci 8. in 9. razredov spoznali še iz druge plati. Ugotovili so, da so mnoge lahko koristne za človekovo uporabo ali pa so nepogrešljive v agroekosistemih kot začetek prehranjevalnih verig. Mnoge med njimi pa človek zaradi spremenjenega načina kmetovanja že ogroža.

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 15 učenk in učencev in so osvojili 8 bronastih Proteusovih priznanj. Najuspešnejši v dokazovanju znanja na šolskem tekmovanju (Jakob Rihter, Rok Krivokapič, Lara Pevec, Manca Korenak Šoster in Klavdija Tašner) so se udeležili državnega tekmovanja, ki je potekalo na OŠ Polzela.

Svoje odlično znanje je v najboljši meri dokazal Jakob Rihter, ki je prejel zlato Proteusovo priznanje in dosegel 5. mesto v državi. Pridobljeno znanje pa so posrebrili Lara Pevec, Rok Krivokapič in Klavdija Tašner.

Čestitkem vsem uvrščenim na državno tekmovanje in dobitnikom priznanj. Spomladi, pa v čim večji meri uporabite pridobljeno znanje na vrtovih vaših domov.

mentorica Marjeta Dečman Iglič

Dostopnost