(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Na začetku šolskega leta smo bili obveščeni, da je eTwinning projekt Europens Towns In Code, pri katerem so sodelovali lanski četrtošolci, dobil nacionalni znak kakovosti.

Znak kakovosti eTwinning prejmejo učitelji, ki so zasnovali izjemne projekte eTwinning. Znak kakovosti pomeni, da je projekt dosegel določene nacionalne in evropske standarde.

Nacionalna svetovalna služba je po preučitvi vloge zapisala:

Učenci so spoznavali domači kraj iz različnih vidikov: geografskega, zgodovinskega, kulturnega, kulinaričnega, okoljevarstvenga, nato pa so ugotovitev prenesli učencem v druge države.
S pomočjo projektnega dela se je pri učencih krepilo sodelovalno timsko delo, kritično mišljenje in reševanje problemov, znanje tujega jezika ter zavedanje multikulturnosti.
Interakcija med partnerji (tako učitelji kot učenci) je potekala zelo dobro, projekt je vključeval aktivnosti mednarodno mešanih skupin učencev. Iz spletne učilnice je razvidna interakcija med učenci (video konferenca).
Učinek projekta je viden tako na sodelujočih učiteljih (profesionalni razvoj, jezikovne kompetence, širitev partnerske mreže) kot učencih (socialne in jezikovne kompetence). Projekt je bil prepoznan kot zelo pozitiven tudi med starši.
Nabor spletnih orodij je inovativen in primeren za vključeno skupino otrok.

Mentorica: mag. Vesna Drofenik Jerič

Dostopnost