(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

    

 

 

 

 

Drugošolci so v okviru ur knjižnično informacijskih znanj (KIZ) spoznavali bonton pri mizi, ki je pomemben del njihovega vsakdana, saj večkrat dnevno sedejo za jedilno mizo. Učenci so izpostavili svoje izkušnje, ko so jih starši ali učitelji opomnili, da se pri jedi niso vedli primerno. Strinjali so se, da so srkanje juhe, govorjenje s polnimi usti, žvečenje z odprtimi usti, mahanje s priborom ipd. nedopustni primeri neprimernega obnašanja pri mizi. Situacije so uzavestili in iskali primere ustreznejšega ravnanja.

Bonton pri jedi je pomemben, saj s tem pokažemo spoštljiv odnos do pripravljene hrane in določeno mero kulture. Začeli smo s pravilnim sedenjem za jedilno mizo in položajem rok pri jedi, nadaljevali pa s pripravo pogrinjkov in pravilno uporabo jedilnega pribora. Pomembno je tudi vedeti, kako in s čim jemo določeno jed.

V šolski knjižnici je na to temo precej priročnikov. Učenci so jih z veseljem prelistali in v njih našli najrazličnejše napotke, povezane z bontonom pri mizi. Obljubili so, da bodo vnaprej bolj pazili na primerno vedenje pri jedi.

 

Dostopnost