(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page
Ker smo vsi skupaj vpeti v potrošniško naravnano družbo, je naša odgovornost otroke vzgajati v preudarne in odgovorne nakupovalce. Ena izmed oznak, ki se pojavlja na izdelkih v trgovinah je tudi oznaka FAIRTRADE (pravična trgovina).
Potrošnikom pravična trgovina omogoča tudi osnoven vpogled v kulturo, identiteto in življenjske pogoje proizvajalcev, saj je izdelkom moč slediti do njihovega izvora. Z nakupu pravičnih izdelkov spodbujamo prepoved otroškega dela, enakopravnost spolov (pri plačilu in odločanju), pošteno plačilo, varne in zdrave delovne pogoje ter varovanje okolja v ekonomsko manj razvitih predelih sveta.
Učence in zaposlene v šoli smo opozorili na oznako fair trade s plakatom, ki krasi oglasno tablo v šolski jedilnici ter predstavitvijo, ki si jo bodo učenci pogledali v sklopu pouka.
Dostopnost