(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Pri podaljšanem bivanju se trudimo, da z aktivnostmi sodelujemo pri projektu Ekošola. Z učenci smo se pogovorili, kako pravilno ravnamo z odpadno KEMS embalažo. Nato smo iskali ideje, kaj uporabnega bi lahko izdelali iz tetrapakov. Prišli smo do ideje, da bi si naredili razredno torbico, ki bi potovala od učenca do učenca. Da pa ta ne bi bila prazna, bomo vanjo dali zvezek, v katerem bo opisano, kako je nastajala torbica. Učenci pa bodo starše oz. druge njim bližnje osebe poprosili, da poiščejo načine, kako lahko kljub sodobnemu načinu življenja poskrbimo za okolju in zdravju prijazne načine prevoza. Svoja razmišljanja bodo nato skupaj s starši zapisali v zvezek. (Sodelujemo namreč tudi v projektu Misija: zeleni koraki). Učenci so se v delo vključevali po zmožnostih. Od doma so prinesli KEMS embalažo. Najprej smo jo umili in izrezali zadostno število pravokotnikov. Učenci so nato s pomočjo kladiv naredili luknjice. To je trajalo kar nekaj časa, saj so se učenci šele urili pri delu z orodjem. Ko smo imeli luknjice narejene, smo začeli z volno šivati skupaj pravokotnike. Pri načrtu torbice so potrebovali pomoč, vendar so bili spretni v šivanju. Na koncu smo naredili še ročaja. Prepletli smo kovinski žici, da je bil ročaj bolj trden, in jo ovili z volno. Da se torbica zapre, smo namestili gumb na volno, da lahko s potegom torbico zapremo. Učenci (drugošolci) v OPB so bi navdušeni nad sodelovanjem pri natečaju. Z izdelkom smo bili več kot zadovoljni.

V času, ko so se učenci pri pouku učili o koledarju, dnevih, mesecih, smo prav tako pri OPB ustvarjali na to temo. Učenci so si izdelali svoj koledar. Pri delu so sodelovali, si pomagali in uživali.

Učiteljica v OPB, mag. Vesna Drofenik Jerič

 

Dostopnost