(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

V šolskem letu 2018/19 dosledno spremljamo organizacijo jutranjega varstva, ki je zakonsko določeno le za učence 1. razredov. Za ostale učence šolska vrata odpremo 15 minut pred pričetkom pouka. Zjutraj namreč poteka učni proces (interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk), za kar je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje.

Učenci vozači niso upravičeni do jutranjega varstva, saj jih avtobusi pripeljejo do šole 15 minut pred začetkom pouka oziroma dejavnosti.

Kljub temu na centralni šoli organiziramo varstvo učencev od 2. do 9. razreda, in sicer za učence od 2. do 4. razreda od 7.20 do 8.05 v učilnicah po razporedu, ki je objavljen na oglasni deski, za učence od 5. do 9. razreda pa v šolski jedilnici. Ure jutranjega varstva niso financirane in jih trenutno izvajamo brezplačno.

Izjemoma torej lahko vključimo učence v jutranje varstvo, za kar pa je potrebno oddati pisno vlogo z obrazloženim razlogom. Vlogo najdete na šolski spletni strani pod zavihkom STARŠI – OBRAZCI.

Dostopnost