(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Eko-paket v šolskem letu 2016-2017 praznuje 10 let!

“Eko-paket je projekt, namenjen ozaveščanju in spodbujanju ločenega zbiranja in odlaganja odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) v rumene zabojnike ali rumene vreče za odpadno embalažo v vrtcih, šolah, doma in drugih ustanovah. Ko odpadno KEMS odložimo v rumeni zabojnik, omogočimo, da iz odpadne KEMS nastanejo novi izdelki in da ne kopičimo odpadkov.”

Na Svetem Štefanu smo se že septembra prijavili na ta projekt, zdaj pa smo v treh skupinah izdelali različne, zanimive pripomočke za delo v šoli.

I. TRIADA so iz tetrapaka od mleka in sokov izdelali TEKAŠKE OVIRE. Zlepili so jih skupaj, pobarvali na zeleno ter jih seveda preizkusili.

športne ovire (1)  športne ovire (2)

 športne ovire (3)     športne ovire (6)

športne ovire (4)    športne ovire (5)

Druga skupina I. triade pa so si izdelali igro METANJE ŽOGICE, ki jo lahko uporabimo tako pri športni vzgoji kot tudi pri matematiki.

Metanje žogice (1)   Metanje žogice (3)

Metanje žogice (2)   Metanje žogice (4)

II. Triada smo imeli drugačno nalogo. Izdelati smo morali didaktične igre. V treh skupinah smo izdelali tri različne igre.

1. SKUPINA: MATEMATIČNA POŠAST: plastične zamaške s številkami razporedite po mizi, v matematično pošast vstavite izžrebano številko (npr.:8), nato pa iščite večkratnike tega števila. Pošast “požre” vse zamaške s potrebnimi večkratniki.

Matematična pošast (1)   Matematična pošast (6)

Matematična pošast (9)   Matematična pošast (10)

Matematična pošast (7)   Matematična pošast (8)

2. SKUPINA se je lotila eko teme in izdelala EKO SMETARČKE: plastične zamaške, s slikami raznih odpadkov, razporedimo po mizi, nato pa z EKO Smetarčki (tovornjaki), pobiramo smeti. A paziti moramo, da rumeni eko Smetarček pobere le smeti za v rumeno vrečo, rjavi eko Smetarček, pobere le organske odpadke,….

Eko smetarčki   Eko smetarčki (4)

Eko smetarčki (2)   Eko smetarčki (3)

3. skupina je izdelala igro za mlajše učence, ki se učijo glasove. Izdelali so igro ABECEDNA POŠAST. Igro se lahko igra tudi v parih. Na mizo razporedimo plastične zamaške in kartice s črkami. Učenec izbere kartico, pove črko, nato pa med sličicami poišče besedo, ki se začne na ta glas. Zamašek vrže v Abecedno pošast. Obstaja še več različic te igre. Igrali smo se jo celo v angleščini.

Abecedna pošast (1)   

Abecedna pošast (3)

Ugotovili smo, da je zabavno oblikovati svoje igre in se jih potem igrati. Pa še poceni. To bomo ponovili tudi z drugimi materiali.

BODIMO EKO!

Dostopnost