(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

hranaAli ste vedeli, da vsak Slovenec letno zavrže 82 kilogramov hrane? Vabimo vas, da sodelujete v projektu “Za manj zavržene hrane”, s katerim želimo, da bomo bolj skrbno ravnali s hrano.
V okviru projekta ”Hrana ni za tjavedan” bodo otroci in mladostniki spremljali in analizirali jedilnike v šoli, ravnanje s hrano med obroki in po njej, količino in vrsto odpadne hrane ter njeno nadaljno pot, oblikovali priporočila za zmanjšanje odpadne hrane, v šoli in tudi doma spoznali ter udejanjali svojo vlogo pri odgovornemu ravnanju s prehrambnimi izdelki. Projekt je torej namenjen snovanju in izvajanju ozaveščevalnih aktivnosti kot poskusu uvajanja sistemskih izboljšav na področju ravnanja s hrano in odpadno hrano.
Namen projekta:
– Zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne ter zavržene hrane.
– Spodbujanje praktične uporabe neporabljene hrane in prikaz pravilnega načina shranjevanja prehranskih izdelkov.
– Pravilno recikliranje in odlaganje ostankov hrane.

Spoštovani starši,
projekt Hrana ni za tjavendan je namenjen zmanjševanju količine zavržene hrane in ozaveščanju o učinkoviti porabi hrane. Projekt smo pilotno uvedli v šolskem letu 2014/2015, kjer so učenci skupaj z mentorji analizirali količino in vrsto zavržene hrane na šoli . Na podlagi analize so sodelujoče ustanove izvedle več aktivnosti za zmanjšanje količine zavržene hrane in dvig ozaveščenosti o odgovornem ravnanju s hrano.
Ker so sodelujoče šole izkazale željo, da se projekt nadaljuje tudi v letošnjem šolskem letu, smo projekt nagradili z dodatnimi aktivnostmi, med katerimi je tudi anketa.
Pripravili smo spletno anketo, ki je namenjena vam staršem, da jo rešite doma skupaj z otroki:

Anketa za starše in otroke: https://www.1ka.si/a/78724?skupina=6142957

Anketa za učence: https://www.1ka.si/a/78739&skupina=6142723

                                                                                                                                                                                                          Ekipa projekta Hrana ni za tjavendan

Dostopnost