(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si

Spoštovani starši in učenci!

Pred nami je  četrti teden pouka na daljavo in vsi, učenci, učitelji ter starši, smo že dojeli, kako pomembno in odgovorno delo opravljamo v teh kriznih razmerah, ko je izobraževanje omejeno na domače okolje in spletne učilnice, prek katerih se povezujemo in izmenjujemo raznovrstna sporočila.

Šole smo prejele s strani pristojnega ministrstva (MIZŠ) okrožnico z usmeritvami  glede preverjanja in ocenjevanja znanja, ki pa bo učinkovito le pod pogojem, da šola  zagotovi vzpostavitev  stika z VSEMI učenci.

Poudarek je  na enakih možnostih za vse učence  glede usvajanja učne snovi in preverjanja ter ocenjevanja. Zato pa je bilo najprej potrebno  ugotoviti, kakšne so tehnične možnosti  za izobraževanje na daljavo pri vsakem učencu. Posledično so razredniki vzpostavljali stik z vami, starši, ki ste nas obvestili o morebitnih tehničnih težavah, ki smo jih že začeli uspešno odpravljati s pomočjo dobrodelnega projekta, v katerem so sodelovali MIZŠ, Zavod za šolstvo RS, A1, Telekom Slovenije, Nova KBM, Abanka, Actual I.T. in Pošta Slovenije.

Pomembno je, da učitelji poznamo razmere, v katerih učenci lahko sodelujejo v procesu izobraževanja na daljavo. Pri starejših učencih je potrebno v čim večji meri spodbujati samostojno delo tudi ob preverjanju, pri mlajših pa pri organizaciji dela in preverjanja sodelujte tudi starši, svetuje ministrstvo za izobraževanje.

In tisto najpomembnejše: pouk bo potekal s ciljem doseganja temeljnih ciljev in standardov znanja, s posebnim poudarkom na obravnavi temeljnih učnih vsebin predmetov, utrjevanju znanja in z različnimi oblikami ter metodami preverjanja znanja. Ocenjevanje znanja v osnovnih šolah naj ne poteka v mesecu aprilu, dodaja MIZŠ.

Vse informacije v zvezi s spremembo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli  bomo šole prejele v drugi polovici meseca aprila.

Do takrat pa vse dobro in OSTANITE DOMA.

 

Kolektiv OŠ Šmarje pri Jelšah

OBVESTILO

 

Spoštovani!

Trenutno poteka tretji teden izvajanja pouka na daljavo in tako bo, po poročanju MIZŠ, dokler bo obstajala epidemija  koronavirusa.

Posredovana  napotila  okrožnice  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije  pa  vsem udeležencem učnega procesa sporočajo, da izobraževanje na daljavo   zahteva od   šol, to je učiteljev in učencev,  izvajanje prilagojenih učnih  aktivnosti, ki morajo biti usmerjene v uspešno  zaključevanje pouka skladno z veljavnim šolskim koledarjem.  Natančnejša pojasnila glede izvedbe NPZ-jev za šestošolce in devetošolce ter datum  zaključka tekočega   šolskega leta   bodo posredovana naknadno.

Učenci do nadaljnjih usmeritev  torej upoštevajo smernice in napotke učiteljev, do katerih dostopajo preko že ustaljenih komunikacijskih kanalov.

 

Uspešno delo in vse dobro vam želi

Kolektiv OŠ Šmarje pri Jelšah

OBVESTILO

Spoštovani starši in učenci!

Pouk na daljavo je stekel in učne vsebine vsakodnevno prihajajo do vaših otrok, naših učencev. Zavedamo se, da delo na daljavo zahteva veliko mero odgovornosti s strani učencev v smislu ustrezne organizacije pouka pa tudi vas kot motivatorjev za delo. Učitelji delujemo na podlagi napotil s strani ministrstva za šolstvo – manj zahtevnih novih  učnih vsebin, več utrjevanja in ponavljanja. A učenci morajo ostati v »učni delovni kondiciji«.

V pomoč so jim objavljeni napotki in priporočila  šolske svetovalne službe na naši spletni strani glede organizacije vsakodnevnih šolskih obveznosti.

Še vedno pa ostaja poziv vsem učencem in staršem, da podate povratno informacijo o delu doma, morebitnih težavah, ki jih imate pri izvedbi pouka na daljavo, npr. s tehnologijo, učenci z nerazumevanjem učnem snovi …

Pred nami je vikend, preživite ga tudi v naravi, na zraku, in poskrbite za krepitev svojega imunskega sistema. Vendar pazite – ne družite se v skupinah.

In še POVABILO, da  prelistate  glasilo učencev naše šole, ki je nastalo v tem tednu izvajanja pouka na daljavo na pobudo učiteljic slovenščine. Koronaustvarjalnica ponuja obilo lepih misli ob materinskem dnevu,  risb, slik, izdelkov, narejenih doma v času pouka na daljavo.

Vse dobro in OSTANITE DOMA.

 

Kolektiv OŠ Šmarje pri Jelšah

 

 

POUČEVANJE NA DALJAVO (navodila, gradivo…)

Po uvodnih navodilih glede izobraževanja doma na daljavo vam posredujemo konkretne in natančne napotke o poteku usvajanja učne snovi, ki jo je potrebno predelati po posameznih razredih in predmetnih področjih. Učne vsebine so dosegljive preko šolske spletne strani za vse učence.

Da bo vaše delo potekalo brez težav, si doma organizirajte čas  za učenje in  prosti čas, tudi ta je potreben,  ter seveda primeren prostor, kjer se boste v miru lahko  posvetili učenju.

Vsa navodila pa so vam učiteljice in učitelji podali v mapah za vsak predmet posebej.

Uspešno šolsko delo in pazite na svoje zdravje.

S klikom na sličico se odpre šolsko delo.

V primeru, da učenci nimate doma zvezkov ali delovnih zvezkov, se s tem ne obremenjujte. Uporabite spletna gradiva za naloge, rešitve le-teh pa zapisujte na prazne liste ali v star nepopisan zvezek, ki se zagotovo najde v kakšnem predalu. Ko pa se vrnemo v šolske klopi,  boste te zapiske z nalogami prilepili v ustrezne zvezke ali delovne zvezke in ne bo potrebno prepisovanje. Skratka, bodite iznajdljivi in ne ustvarjajte si nepotrebnega stresa.

Vmes pa ne pozabite na skrb za svoje zdravje –  pojdite na svež  zrak, poklepetajte na daljavo s sosedi, po telefonu s prijatelji, vrtnarite, kuhajte … Vse se da!

 

 

 

Z današnjim dnem je tudi ponujena pomoč svetovalnih delavk za vse, ki čutite potrebo po pogovoru o trenutnem dogajanju …

Pomoč svetovalnih delavk OŠ Šmarje pri Jelšah

Svetovalne delavke bodo staršem in učencem v času zaprtja šole na voljo za informacije, v pomoč ter podporo, če to potrebujete.

Dosegljive bom  do preko e-pošte:

greta.stiplosek@os-smarje.si

tatjana.kosak@os-smarje.si

jerneja.kocman@os-smarje.si

andreja.kozmus@os-smarje.si

anja.vrecko@os-smarje.si

aljosa.vodeb@os-smarje.si

 

Za dodatno pomoč pri razumevanju snovi pa lahko prosite tudi mobilne svetovalne delavke, ki

Izvajajo dodatno strokovno pomoč na naši šoli.

 

Dosegljive bodo preko e-pošte:

urska.sipec@guest.arnes.si

tinasipec@gmail.com

adrijana.sambolic@gmail.com

darja.plavcak@guest.arnes.si

jasmina.sket@gmail.com

 

V tem času vam po potrebi tudi želijo pomagati s pripravo didaktičnih pripomočkov, da učenci utrdijo kakšno snov, ki jim je bila do sedaj težje razumljiva.

 

Ko pa se bo pouk vrnil v svoje tirnice, se bodo svetovalne delavke vključile v izvajanje razrednih ur in skupaj z otroki reševale morebitne težave pri vnovični vključitvi v šolsko življenje.

 

Želimo vam uspešno delo doma in pazite nase.

 

 

Kolektiv OŠ Šmarje pri Jelšah

OBVESTILO ZA UČENCE – smernice za učenje od doma

 

Šola je zaprla svoja vrata, vendar to ni čas počitnic, spoštovani učenci. Verjetno ste v pogovoru s   svojimi starši spoznali resnost situacije, v kateri niso posamezniki, ampak smo prav vsi.  Doma boste preživeli dva tedna, da se prepreči in zmanjša  možnost  okužbe s koronavirusom  za slehernega od vas. A življenje se ni ustavilo, zato morate tudi vi razmišljati in delati v smeri zadanih izobraževalnih ciljev.

Učitelji bomo poskrbeli, da vam bodo v času naše odsotnosti v šolskih klopeh  izobraževalne vsebine kljub vsemu dostopne s pomočjo naše spletne strani in e-učilnic, ki jih že mnogi vestno uporabljajte.  Pri svojem delu lahko uporabljate izobraževalne vsebine, zajete v e-učbenikih in e-delovnih zvezkih, ki jih uporabljamo pri pouku. Snov lahko utrjujete tudi s pomočjo elektronskih gradiv, ki so jih v dani situaciji založbe  omogočile vsem učencem brezplačno, ravno tako bo RTV Slovenija v dopoldanskem času predvajala izobraževalne vsebine.

Založbi Rokus Klett in Mladinska knjiga sta vsem učencem omogočili brezplačen celodnevni dostop do vseh elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic). Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun.

Gradiva so brezplačno dostopna na spletnih straneh:

Učencem so lahko v pomoč tudi naslednje spletne strani:

Torej, smernice za delo doma so naslednje: v ponedeljek, 16. 3. 2020, in torek, 17. 3. 2020, ponovite učne vsebine, ki smo jih obravnavali v zadnjih tednih, uredite si zvezke, v delovnih zvezkih rešite naloge, ki so ostale še nedotaknjene pri že obravnavanih poglavjih in preberite kakšno knjigo.

V torek pa posredujemo nove napotke  za posamezne razrede in predmete.

Do takrat pa PAZITE NASE IN BODITE ODGOVORNI DO SVOJEGA ZDRAVJA IN ZDRAVJA DRUGIH.

 

Kolektiv OŠ Šmarje pri Jelšah

 

 

NUJNO OBVESTILO!

Krizni štab nove vlade je odredil, da zaradi omejitve koronavirusa VARSTVO OTROK OD 16. 3. 2020 NE BO ORGANIZIRANO.

O vseh novostih Vas bomo sproti obveščali.

Mitja Šket, ravnatelj

Spoštovani starši in učenci!

Zaradi razglasitve epidemije izbruha koronavirusa v Republiki Sloveniji, ki predstavlja za državo izjemno težko situacijo, je država izdala Odredbo o prepovedi zbiranja ljudi s področja vzgoje in izobraževanja.

Tako bodo vse šole zaprte od 16. marca 2020 do preklica.

Po novi uredbi bo organizirano nujno varstvo otrok le za učence od 1. do vključno 5. razreda, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, pri kateremu so starši zaposleni (pridobi ga starš), da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Do 19. 3. 2020 je lahko to določilo v izjemnih primerih tudi opuščeno, saj si morajo starši pisne izjave šele pridobiti, postopek pa lahko traja kakšen dan. Ravnatelj tako na podlagi ustne izjave ali poznavanja prosilca varstvo otroku odobri brez dokazila. Po 19. 3. 2020 se ta možnost izkazovanja potrebe prekine in jo nadomesti pisna izjava. Glavni in edini pogoj, da se lahko učenec vključi v nujno varstvo, je zdravje posameznega učenca, ki ne  kaže znakov bolezni.

 

Mitja Šket, ravnatelj

 

 

 

 

OBVESTILO

PREVENTIVNE USMERITVE MIZŠ GLEDE KORONAVIRUSA (COVID-19)

Spoštovani!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je posredovalo okrožnico glede splošnih usmeritev in preventivnega ravnanja v zvezi s pojavnostjo in preprečevanjem širjena koronavirusa.  Pristojno Ministrstvo za zdravje sporoča, da v Sloveniji ni razloga za preplah, kljub temu pa previdnost ni odveč. Vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje), lahko najdete na njihovi spletni strani in povezavi ( https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019).

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravja ves čas spremljajo dogajanje v zvezi z izbruhom novega koronavirusa. Njihova ključna  priporočila za zaščito zdravja prebivalcev, torej tudi naših učencev, so, da skrbimo za

OSEBNO HIGIENO: številne nalezljive bolezni se prenašajo kapljično in kontaktno (preko kužnih kapljic pri kihanju in kašljanju, ter preko tesnega stika med osebami in preko stika s površinami, ki so onesnažene z izločki dihal ali drugimi človeškimi izločki). Zato je za preprečevanje teh bolezni je zelo pomembna higiena rok in kašlja.

Danes je bil vzpostavljen tudi klicni center v pomoč prebivalcem pri iskanju informacij v zvezi s koronavirusom. Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko prebivalci dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro. Klicateljem na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete.

HIGIENA ROK

 

▸ Roke si je s tekočim milom in vodo vedno potrebno umiti ob prihodu v ŠOLO, po kašljanju, kihanju, brisanju nosu, pred jedjo, po jedi in po uporabi stranišča.

▸ Po končanem umivanju je potrebno roke dobro posušiti, najbolje s papirnatimi brisačami za enkratno uporabo.

HIGIENA KAŠLJA Otroke naučimo, da si, preden zakašljajo ali kihnejo, pokrijejo usta in nos s papirnatim robčkom, ki ga nato odvržejo v koš za smeti. ▸ Če nimajo robčka, naj kašljajo ali kihajo v zgornji del rokava. ▸ Po kašljanju, kihanju in brisanju nosu, naj si otroci vsakič umijejo roke. ▸ Enako velja za zaposlene.
HIGIENA PROSTOROV

▸ Večkrat dnevno zračite zaprte prostore, za

čiščenje delovnih površin uporabite vodo in običajna čistilna sredstva. ▸ Večkrat očistite površine, ki se jih otroci pogosto dotikajo (npr. kljuke, mize, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.). ▸ Pri čiščenju uporabljajte zaščitne rokavice za enkratno uporabo. ▸ Med čiščenjem prostor zračite (odprta okna). ▸ Papirnate brisače in rokavice za enkratno uporabo odložite v vreče za komunalne odpadke.

Kaj lahko vsak od nas naredi, da preprečimo širjenje novega korona virusa?

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

 

 

 

 

 


1       5           2

 

4              3              6