(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

NADARJENI UČENCI

Nadarjenost posameznih učencev se kaže v različnih oblikah in obsegu, zato ne moremo govoriti o neki določeni homogeni skupini otrok in posledično nadarjenosti ne moremo natančno definirati.

Ena najpogosteje uporabljeni definicij o nadarjenosti je zapisana v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978. Po tej definiciji so nadarjeni tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi v predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju.

Raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite. Te osebnostne lastnosti se nanašajo na različna področja: miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko, socialno-čustveno.

Na naši šoli »odkrivamo nadarjene učence.« Slednji termin označuje celoten proces, ki vključuje EVIDENTIRANJE, IDENTIFIKACIJO ter SEZNANITEV in PRIDOBITEV MNENJA STARŠEV.

Odkrivanje se praviloma izpelje v prvi ter drugi triadi,  po potrebi pa se ponovi še v tretji triadi. S tem se zagotovi, da imajo vsi nadarjeni enake možnosti, da so odkriti.

Nadarjene učence nato na naši šoli ves čas kontinuirano spremljamo.

Več o temi nadarjenih učencev si lahko preberete na: Nadarjeni otroci – Zavod RS za šolstvo

Koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli

 

Dostopnost