(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si

UČBENIŠKI SKLAD

Učitelji predmetnih področij in posameznih razredov so se po aktivih odločili za izbor učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bodo učenci potrebovali in uporabljali za uspešno delo pri pouku. V šolskem letu so se vsi učenci odločili za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, kar potrjuje, da je takšen način izposoje učbenikov za učence in njihove starše zelo ugoden. Za vse učence obrabnino poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vabljeni k spremljanju obvestil na spletni strani naše šole, kjer bomo objavili, kdaj si lahko učenci pridejo v šolsko knjižnico izposoditi komplete učbenikov že v avgustu, če bodo to želeli.

 

Skrbniki učbeniškega sklada so:

knjižničarka Monika Javornik,

Maja Rataj (1.−3. razred),

1. TRIADA

Jožica Gajšek (4.−6. razred),

2. TRIADA:

GRADIVA 2019/20

IZBOR UČBENIKOV 2019/20

Jože Božiček (7.−9. razred).

3. TRIADA:

GRADIVA 2019/20

IZBOR UČBENIKOV 2019/20

DRUGE ŠOLSKE POTREBŠČINE