(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

SPLOŠNO – KNJIŽNICA

Šolska knjižnica je informacijsko središče šole, ki podpira vsa predmetna področja in interesne
dejavnosti ter sodeluje pri naravoslovnih, kulturnih in tehniških dnevih. Aktivno se vključuje v vzgojnoizobraževalni proces na centralni šoli in podružnicah. Knjižničarki v sodelovanju z učitelji izvajava ure
KIZ, pedagoške ure s poudarkom na medpredmetnem povezovanju, pri čemer učenci usvajajo cilje
in vsebine posameznega predmeta, ob tem pa tudi knjižnična in informacijska znanja.


Gradivo v šolski knjižnici je na razpolago po načelu prostega pristopa. Trudimo se razvijati
informacijsko pismenost, tako da učence navajamo na samostojno pridobivanje znanja s pomočjo
najrazličnejših virov in s sodobno multimedijsko opremo. Navajamo jih, da s pomočjo virtualne
knjižnice COBISS+ poiščejo gradivo in informacije o knjigah v lokalni bazi podatkov ter literaturo v
drugih knjižnicah Slovenije. Učenci imajo možnost uporabe servisa Moja knjižnica, ki omogoča
vpogled v seznam izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje in rezervacijo gradiva.


Knjižnična zbirka centralne šole in podružnic obsega nekaj več kot 26.400 enot knjižničnega gradiva,
kar nas uvršča med bogato založene šolske knjižnice. Kot ločen del knjižničnega gradiva je v
informacijski sistem COBISS vključen tudi učbeniški sklad. NUK pridobi obvezne izvode naših e
publikacij.

Naslovnice knjižnih novosti so predstavljene na šolski spletni strani, kjer ima knjižnica svoj zavihek.
Tam so med drugim dostopne tudi mesečne knjižne uganke, ki jih učenci rešujejo v okviru pouka ali
doma, v besedi in sliki so objavljeni aktualni dogodki iz knjižnice in navodila za navajanje virov, ki so
v pomoč učencem in učiteljem vseh predmetnih področij.

Na dan zlatih knjig in ob začetku branja za bralno značko (letos 19. septembra) prvošolčkom
slovesno izročimo darilno slikanico. Prejeli so knjigo Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib,
avtorice Ide Mlakar Črnič in ilustratorke Kristine Krhin. S pravljico jih decembra popeljemo tudi v
srečanje z dedkom Mrazom.


Septembra obeležujemo Nacionalni mesec skupnega branja in akcijo Beremo skupaj, oktobra pa v
okviru meseca šolskih knjižnic in tedna otroka spodbujamo obisk knjižnice in izposojo knjig. V
veselem decembru pričaramo praznično vzdušje, v aprilu mesecu knjige pa se še posebej
posvetimo knjigam in branju.

Vključeni smo v projekt Naša mala knjižnica, ki spodbuja branje pri učencih od 1. do 5. razreda. Tudi
Teden pisanja z roko in Tedne vseživljenjskega učenja povezujemo z dejavnostmi v knjižnici.

Sedmošolci so vključeni v projekt Rastem s knjigo slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu
sedmošolcu. Prejeli bodo knjigo Reformatorji v stripu in se v maju srečali z avtorji Boštjanom
Gorencem, Jako Vukotičem in Kozmo Ahačičem.

Na razstavnih panojih so predvsem knjige, ki privabljajo mlade bralce, obeležujemo pa tudi
spominske dneve slovenskih literatov in pomembnejše mednarodne dneve in praznike.

Aktivno sodelujemo na roditeljskih sestankih in starše povabimo k sodelovanju pri bralni znački za
starše. Njihove predloge za branje anonimno objavljamo na naši spletni strani, ob koncu leta pa jim
izročimo bralna priznanja. Učenci si lahko s svojo knjižnično izkaznico izposodijo tudi knjige za starše.
Ob zaključku branja za bralno značko za učence centralne šole in podružnic načrtujemo zaključno
slovesnost z izbranim gostom.


Monika Javornik in Monja Šalamon, knjižničarki

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost