(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Znanje o gozdovih (LEAF-Learning About Forests) izobražuje in ozavešča o gozdovih in o njihovi vlogi na našem planetu. Otroke v sklopu projekta izobražujemo o vseh vidikih gozda. Preko različnih dejavnosti poskušamo doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti otrok.

V jesenskem času se gozd čarobno obarva s toplimi odtenki, ki kar kličejo po ogledu. Tam pa nas ob obisku pričaka še veliko več kot samo barve. Nekaj skrivnosti jesenskega gozda smo spoznali v okviru pouka in interesne dejavnosti (Mavrični klub) učenci prvih in nekaterih drugih razredov.

Najmlajšim približujemo gozd predvsem skozi izkušnjo, z opazovanjem in raziskovanjem. Učence smo popeljali v bližnji gozd, kjer so ga lahko zajeli z vsemi čutili (vid, tip, vonj, sluh, okus). Skozi doživetja je nastalo veliko izdelkov, ki krasijo naše učilnice in garderobe.

V gozdu smo izpeljali nekaj športnih ur, socialnih iger, spoznavali drevesne vrste v našem okolju in jim prisluhnili, kaj nam sporočajo, nabirali plodove in kiparili, izdelali herbarije ter se spomnili na živali, ki jim gozd nudi dom.

Se že veselimo zimskih dni, ko se nam bo predstavil v povsem drugi luči.

Dostopnost