(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Tudi v letošnjem šolskem letu na OŠ Šmarje pri Jelšah dajemo velik poudarek na odgovornem odnosu do hrane s poudarkom na znižanju količine zavržene hrane. Učenci so v preteklih dveh mesecih udeleženi v številnih dejavnostih na področju hrane. Pri različnih izbirnih predmetih smo organizirali obiske lokalnih proizvajalcev hrane. Tako smo obiskali kmetijo Grobelšek, ki je samooskrbna kmetija z mlečno proizvodnjo in dopolnilno dejavnostjo peke kruha, svežega peciva in bučnic, katere prodajajo na lokalni tržnici. Na kmetiji Vizjak smo spoznali pridelavo medu in izdelkov iz meda ter mletje žita na kamne. Na kmetiji Vreže je bila učencem predstavljena dopolnilna dejavnost predelava mleka na kmetiji in možnost trženja mlečnih izdelkov z dodano vrednostjo. Kmetija Vreže občasno dostavlja mleko in mlečne izdelke tudi za šolsko prehrano. Učenci so spoznali pomen lokalne pridelave mleka in prednosti le-te. V mesecu oktobru je bila organizirana celodnevna ekskurzija v kateri smo obiskali Bajsovo oljarno, spoznavali dejavnosti na Jelenovem grebenu ter mletje žita na Kukavičičevem mlinu, ki ga poganja voda. Učenci so videli, da se lahko kmetijska dejavnost dobro prepleta s turistično. V prihodnje načrtujemo ozaveščanje učencev na področju zavržene hrane. Z različnimi aktivnostmi bomo spremljali količine zavržene hrane v šoli in poskušali le-te z ozaveščanjem učencev zmanjšati.

Ozaveščanje učencev preko plakatov šolski jedilnici:

Dostopnost