(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom SHEMA ŠOLSKEGA SADJA. Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega projekta je spodbuditi uživanje sadja in zelenjave inhkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti priotrocih. Prekomerna telesna teža namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠS eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Dostopnost