(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

VODIČ SKOZI IZBIRNE PREDMETE 2023-24

VODIČ SKOZI NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE 2023-24

Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Obveščamo vas, da bo izbira OBVEZNIH in NEOBVEZNIH izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/2024 potekala v aplikaciji e-Asistent za starše.

Prijava bo odprta do ponedeljka, 15. 5. 2023.

Do opisov ponujenih izbirnih predmetov dostopate na spletni strani šole, ker je tudi več informacij o ponujenih izbirnih predmetih.

Prosim, da skupaj z vašim otrokom pogledate navodila in opise izbirnih predmetov ter naredite izbor glede na otrokov interes.

Če imate težave glede prijave na eAsistent, se prosim obrnite na Službo za pomoč uporabnikom na telefon 01 777 33 99 oziroma na mail: info@easistent.si

Dostopnost