(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Za nami je še eno leto razpravljanja o šoli in šolskem sistemu. V letošnjem letu smo izpostavili pomen dobrih odnosov za dobro delo v šoli. Razmišljali smo, kako vplivajo odnosi na šolsko delo, kdo vpliva na odnose med ljudmi ter iskali ˝recepte˝ za dobro počutje v šoli.

Na srečanjih smo na podlagi pogovorov ugotovili, da so potrebni za dobro počutje in sobivanje na šoli dobri medsebojni odnosi, medsebojna pomoč, zabava, hrana, gibanje, prosti čas in učenje. Pri razrednih urah so učenci po predlogih izvajali dejavnosti. Petošolci so izvedli anketo o odnosih med učitelji in učenci. Ugotovili so, da so odnosi med učencem in učiteljem pomembni. Pri učiteljih najbolj cenijo  razum, znanje, pravičnost in spoštovanje. Najbolj pa jih v tem odnosu motijo prepiri. Večina petošolcev (5. c) se tudi zavedajo, da lahko sami kot učenci pozitivno vplivajo na ta odnos, in sicer tako, da so vljudni in se o težavi pogovorijo in poiščejo pomoč.Torej ugotovili so, da se za dobre medsebojne odnose moramo potruditi eni in drugi. Kazanje s prstom ves čas samo ne ene ni rešitev težav.

Na zadnje šolske srečanju pa smo s pomočjo tehnike PNZ iskali pozitivne, negativne in zanimive stvari glede odnosov v šoli. Učenci so mnenja, da izboljšuje odnose v šoli dobra volja oziroma zadovoljstvo učiteljic, nudenje medsebojne pomoči in prijateljstva med vrstniki. Srečanje smo zaključili s sladkim ohlajanjem s sladoledom.

Dostopnost