(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

      

LAS Obsotelje in Kozjansko skupaj s 4 LAS-i iz Slovenije izvaja skupni projekt »JEM DRUGAČE, JEM DOMAČE«, ki na eni strani spodbuja lokalne pridelovalce ter predelovalce k širitvi in nadgradnji ponudbe, na drugi strani pa animira lokalno prebivalstvo, med njimi tudi šole, da se zavedajo pomena lokalno pridelane/predelane hrane. Projekt Ekošole VEM, TOREJ ODGOVORNO JEM je s povabilom izvajal delavnice nadgradil svoje dejavnosti, ki potrošnike izobražuje v odgovorne in ozaveščene ter povezal projekt z organizacijami v okolici šole.

V delavnici izvedeni v 6. a razredu je bil izpostavljen odnos do hrane. Strah vzbujajoči podatki kažejo, da letno v svetu zavržemo kar 1/3 proizvedene hrane, kar znaša okoli 1,3 milijarde ton letno (Vir: FAO, Food and Agriculture Organization). V Sloveniji se pritožujemo, da imamo premajhne dohodke, ob tem pa izračuni kažejo, da letno zavržemo neverjetno količino hrane, na prebivalca približno 82 kg. V razvitem svetu se lahko “pohvalimo” z žalostnim dejstvom, da kar 40 odstotkov hrane zavržemo v procesu prodaje na drobno in na ravni gospodinjstev.

Zavržena hrana bremeni okolje, in to močno. Vsaka tona zavržene hrane pomeni preračunano ekvivalent izpusta 3,8 tone emisije CO2. Razgradnja odpadne hrane pa povzroča tudi izpust metana v ozračje. Zavržemo tudi vodo in energijo, ki sta potrebni pri pridelavi, predelavi in distribuciji te hrane.

Zato je preudarno načrtovanje obrokov hrane zelo pomembno. Hkrati je pomembno, da nam hrana po nepotrebnem ne ostaja v hladilniku. Potrošniki smo tisti, ki lahko veliko storimo, da bo zavržene hrane manj. Premalokrat se zamislimo nad tem, kako lahko s pravo izbiro hrane dejansko prispevamo k ekologiji. Bilo bi prav, da bi spremenili odnos do hrane, jo začeli spoštovati in se do nje vesti kot do dobrine, ki ni sama po sebi umevna, čeprav se nam mnogokrat zdi tako. Morali bi načrtovati, ko jo kupujemo, in brati nalepke, doma pa jo pravilno shranjevati.

O tem in še čem smo se v dvourni delavnici pogovarjali z otroki ter razmišljali o tem, kaj lahko naredimo s hrano, ki nam ostane. Lahko iz ostankov naslednji dan naredimo nov obrok? Ali pa živilo primerno shranimo in ga uporabimo čez čas. Da so izvajalke otroke spodbudile k razmišljanju, so učenci iz lokalno pridelanih jabolk izdelali pito in jo na koncu druženja pojedli. Tako smo koristno, zanimivo in okusno druženje zaključili. Učenci bodo recepte in znanje prenesli v domača gospodinjstva in s tem ozaveščali širši krog ljudi.

Dostopnost