(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

POVEZAVA KULTURE, UČENCEV IN DOMAČEGA KRAJA

V ponedeljek, 1. oktobra, smo imeli devetošolci Osnovne šole Šmarje pri Jelšah kulturni dan, na katerem smo raziskovali zgodovino svojega kraja in pobliže spoznali življenje in delo Mateja Vrečerja.

Ob 8.20 smo se zbrali pred šolo ter se odpravili proti kulturnemu domu. Tam nam je bila s pomočjo projekcije in video posnetkov predstavljena zgodovina Šmarja. Po končani predstavitvi smo se učenci razdelili v dve skupini. Prva skupina je z dvema vodičkama odšla v Muzej baroka, kjer smo učenci  z zabavnimi nalogami spoznavali Mateja Vrečerja. Druga skupina pa je odšla v Skazovo hišo, v kateri smo pridobili veliko novih podatkov o Francu Skazi in s pomočjo rimskih številk razvozlali kronogram na freski. Kronogram je napis, katerega določene črke so poudarjene in tvorijo letnico nekega dogodka ali pa postavitve spomenika.

Sledila je malica in zamenjava skupin. Ko smo opravili naloge v obeh delavnicah, smo se vsi skupaj povzpeli po Vrečerjevi kalvariji do cerkve svetega Roka. Med potjo smo pridno šteli stopnice in korake ter ugotavljali, koliko je zob časa spremenil pot do vrha. Ob prihodu nas je pričakal nasmejani gospod Jože Čakš, direktor Knjižnice in kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, ki nam je v cerkvi povedal veliko zanimivosti o Mateju Vrečerju in pomenu kalvarije za ljudi nekoč in danes. Po ogledu cerkve smo se nasmejanih obrazov po zelo zanimivem kulturnem dnevu vrnili v šolo za novo spoznanje bogatejši.

Leja Stiplošek in Rok Krivokapić, 9. a

Dostopnost