(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

V tednu otroka je potekalo 1. srečanje otroškega parlamenta. Mladi parlamentarci smo se zbrali in pregledali delo preteklega leta in na podlagi tega zasnovali delo v letošnjem šolskem letu. Tema preteklega leta ŠOLA IN ŠOLSKI SISTEM se nadaljuje. Ker so za delovanje in počutje vseh ljudi v šoli ključni odnosi, smo namenili odnosom posebno pozornost. Raziskovali bomo kakšne osebnostne lastnosti podpirajo razvoj dobrih odnosov, ali vpliva odnos z učiteljem na učni uspeh posameznika, kaj vpliva na dobro ali slabo počutje v šoli in kako lahko izboljšamo razredno klimo.

Ker šola deluje na podlagi ničelne tolerance do nasilja se bomo pogovarjali in urili v spretnostih reševanja konfliktov. Iskali bomo vzroke za nasilje in poiskali rešitve (vloga učitelja in učenca pri tem). Poiskali bomo možnosti povezovanja med triadami (projekt varuh; prijateljski razredi; tutorstvo mlajšim učencem). Vključili bomo šolske mediatorje, ki bodo z igro vlog prikazali konflikt in naučili učence, kako se konflikti rešujejo. V goste bomo povabili tudi Društvo za boljši svet, ki bo pripravilo delavnico na temo odnosov. V šolski knjižnici bomo pripravili razstavo knjig na omenjeno temo. Učenci zadnje triade bodo pripravili anketo o klimi v razredu ali na šoli s katero bodo raziskali medsebojne odnose, poiskali vzroke za slabo klimo in rešitve za izboljšavo le-te. Pri srečanjih otroškega parlamenta in razrednih urah bomo gradili vrednote, kot je spoštovanje slehernega posameznika, iskali rešitve za bolj zanimive učne ure, razmislili o novih možnostih in potrebah po določeni vrsti znanj (npr. računalništvo), povezovali se bomo z lokalno skupnostjo (nove ideje, projekti …), spodbujali branje knjig z omenjeno tematiko (razstava v knjižnici, pogovori o vsebini, ravnanju oseb, iskanje novih rešitev, igre vlog situacij z medvrstniškim nasiljem ipd.).

Zavedanje, da vsak posameznik lahko izboljša počutje v šoli in kvaliteto pouka, nam daje voljo in zagon v novem šolskem letu.

Dostopnost