(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Projekt Odgovorno s hrano je eden prvih poskusov EU, ki bo obravnaval ključna vprašanja porabe hrane v šolskih programih. Tudi naša šola se je aktivno vključila v ta mednarodni projekt in z mnogimi dejavnostmi spodbujala učence, starše in učitelje k odgovornemu ravnanju s hrano.

Anketi je namenjeni učencem tretje triade (7., 8. in 9.razred) naše šole in njihovim staršem. Podatke bomo uporabili za analizo uspešnosti projekta in na osnovi podatkov izluščili najučinkovitejše dejavnosti ter predloge sprememb.

ANKETA ZA UČENCEhttps://www.1ka.si/a/130899

ANKETA ZA STARŠEhttps://www.1ka.si/a/130945

Anketi bosta dostopni od 30. 5. 2017 do 23. 6. 2017.

Hvala za čas namenjen reševanju ankete.

Koordinatorici projekta: Marjeta Dečman Iglič in Marija Kuraj

Dostopnost