(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Čebela ima zelo pomembno mesto v naravi, še posebno tedaj, ko govorimo o kmetijskih kulturah. Čebele s svojo aktivnostjo pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane za človeka in živali. Med nabiranjem medičine in cvetnega prahu opravijo pomembno nalogo opraševanja rastlin. S tem pripomorejo k ohranjanju ravnovesja v naravi ter omogočajo obstoj različnim živalskim in rastlinskim vrstam, hkrati pa omogočajo večji pridelek v kmetijstvu.

Človek z intenzivnim izkoriščanjem narave pogosto znižuje vrstno pestrost in s tem odvzema iz narave (travnikov, gozdov) rastline, ki predstavljajo čebelam vir hrane. Tem marljivim delavkam pa lahko pomagamo s sajenjem medovitih rastlin.

Na OŠ Šmarje pri Jelšah imamo že vrsto let šolski ekovrt, kjer so nasajene mnoge medovite rastline, kot so meta, žajbelj, sivka in materina dušica.

V neposredni bližini šole je čebelnjak Čebelarske družine Šmarje pri Jelšah, s katerim šola dobro sodeluje. Učenci obiščejo čebelnjak v sklopu dnevov dejavnosti (Slovenski tradicionalni zajtrk) in pri izbirnem predmetu čebelarstvo. Letos sta nam Čebelarska zveza Slovenija in Čebelarske družine Šmarje pri Jelšah v sklopu  aktivnosti ˝Človek posadi, čebela opraši˝ podarila štiri sadike lipe in semena sončnic.

V sredo, 10. 5. 2017, so prvošolci sodelovali pri zasaditvi treh lip na centralni šoli. Dve lipi sta dobili prostor na šolski travnati površini na nižji stopnji, kjer bodo poleg hrane čebelam nudile učenkam in učencem prve triade zavetje pred soncem v toplih mesecih leta.  V neposredni bližini čebelnjaka ob šolski atletski stezi pa so zasadili tretjo lipo, ki bo v prihajajočih letih pomemben vir hrane čebelam čebelarskega društva.  Na gredah šolskih vrtov smo posejali tudi sončnična semena, ki bodo krasila vrt in privabljala čebele k opraševanju zasajenih plodovk. Preostalo sadiko lipe bomo posadili na eni izmed podružničnih šol.

Dostopnost