(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

je osrednja tema letošnjega TEDNA PISANJA Z ROKO, ki poteka od 23. do 27. januarja 2023. Naša šola se vanj vključuje že 8. leto zapored. Društvo Radi pišemo z roko nas tokrat spodbuja k razmišljanju o pomenu umirjenosti in počasnosti, od katerih se v današnjem času vse bolj odmikamo, saj nam način življenja narekuje hitrost in obilje.  

Učenci in učitelji so se vključili v raznolike dejavnosti, v ospredju pa seveda pisanje z roko. Svojo pisavo so opazovali  v različnih razpoloženjskih stanjih, primerjali kakovost del v času umirjenosti s tistimi, ki so jih ustvarili v času hitenja itn.

Drugošolci so napisali: “To je moja pisava. Kakšna pa je tvoja?” in opazovali, kako različne so njihove pisave.

2. C je ustvaril čudovit plakat.

Tretješolci centralne šole so ustvarili razredno drevo z mislimi za lep dan. Odtisnili so svoje dlani in nanje z roko napisali misli. Pri ustvarjanju so zelo uživali in prebirali misli sošolcev.

V skupini OPB 9 so zbirali misli in iz tega  izpeljali majhno povezovalno nalogico. Zapisane misli na levi strani, ki so jih napisali nazaj, so sosošolci povezali s povedjo, mislijo na desni strani. Nekateri so celo ugotovili, da ne poznajo več tiskanih črk.

V OPB 6 in 9 so “pisali” z naravnimi materiali, ki so jih našli ob šolskem igrišču.

V 5. D so izdelali inicialke (okrašene začetnice svojih imen), v 5. A pa poleg teh pisali haikuje o Prekmurju.

Učenci 7. b in 7. c so misli pisali pri angleščini in ustvarili razredno razstavo.

V knjižnici je potekala delavnica kaligrafije, k ogledu je vabila razstava, učenci so na tablo pisali misli za lepši dan.

V skupinah devetega razreda (ac, bd) so si pri slovenščini pripravili prijetno in sladko urico pisanja z roko. Učenci so prinesli tudi domače piškote, v šolski kuhinji so si naročili čaj in tako preživeli popolnoma drugače obarvano slovenščino. Učiteljica je učencem predstavila več možnosti ustvarjanja in tako so nastali prepisi Zdravljice, zapisi z drugimi pisavami, misli o razmišljanju o tem, kaj opazijo pri drugih ljudeh ter kaj jih navdihuje v življenju.
Lepo je, ko se umiriš in lahko pri pouku slišiš lastne misli.
 

Učenci tujci so pisali v svojem maternem jeziku.

Učenci 2. razredov centralne šole in podružnice Sveti Štefan so si izmenjali razglednice z drugošolci iz mednarodne šole na Norveškem. Napisali in narisali so razglednice v angleškem jeziku.

PODRUŽNICE

V ZIBIKI so prvo- in drugošolci ustvarili obrise dlani in nanje z različnimi pisavami napisali svoja imena.

Letošnja novost je regija v središču, in sicer PREKMURJE. Želja je, da bi to regijo bolje spoznali, zato so lahko dejavnosti z učenci vezane tudi na spoznavanje Prekmurja. V Zibiki so ustvarili zanimiv plakat o prekmurski tradicionalni jedi – prosenem narastku.

V ŠENTVIDU so z raznolikimi dejavnostmi ozaveščali o pomenu pisanja z roko. K sodelovanju so povabila tudi starše. Nastalo je veliko zanimivih izdelkov in zapisov. Vodja podružnice mag. Vesna Drofenik Jerič je zapisala: “V okviru tedna pisanja z roko, od 23. do 27. januarja, so na podružnični šoli v Šentvidu nastali zanimivi zapisi in razstave. Prvošolci so k sodelovanju povabili starše, da so napisali spomine ali misli. Učenci so izdelali vizitke, vanje napisali misel in jih po pošti poslali svojim tetam, babicam, prijateljem… Pisali so začetnice svojih imen. Prav tako so četrtošolci okrasili svoje inicialke in pisali voščilnice. Drugo in četrtošolci so iz svojih imen ustvarili zanimive, skoraj simetrične pošasti. Petošolci so se podali v Prekmurje in raziskali rastlinstvo, živali, Goričko, grad Grad in se poigrali z barvami pri zapisu svojega imena.V podaljšanem bivanju smo naredili škatlo za lepe misli napisane z roko. Učenci so nato iskali avtorja po obliki pisave. Spraševali smo se, zakaj pišemo z roko in prišli do ugotovitve, da brez pisanja z roko tudi ni učenja in ne znanja.”

Ustvarjalni so bili na SVETEM ŠTEFANU

 

… v MESTINJU

… na KRISTAN VRHU

… in na SLADKI GORI, kjer so pripravili samostojno objavo.

Rokopis vsakega od nas je nekaj posebnega, saj odseva edinstvenost naše osebnosti. Pri pisanju na računalnik smo res učinkovitejši, a v določenih situacijah je prav, da izberemo pisanje z roko, predvsem pri pisanju osebnih sporočil, saj tako pokažemo več naklonjenosti in spoštovanja. Tako so šestošolci na delnem kulturnem dnevu v decembru svojim bližnjim napisali voščila z roko. Napisali so jih na praznične razglednice Društva Radi pišemo z roko.

 

 

 

 

 

Dostopnost