(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Turistična vzgoja je izbirni predmet, ki želi učence seznaniti s širšim spektrom področij na katere turizem posega. V četrtek, 10. oktobra 2019, smo se tako z učenci odpravili na UE Šmarje pri Jelšah. Naš cilj je bil predvsem ta, da se seznanimo z vso potrebno dokumentacijo, ki jo turist potrebuje na svojem potepanju.

Na UE Šmarje pri Jelšah nas je prijazno sprejela vodja oddelka za notranje zadeve in promet, ga. Radojka Mesiček, ki nas je popeljala v zgornje poslovne prostore, na Aškerčevem trgu. Uvodoma je prenesla prijazne pozdrave načenice UE Šmarje pri Jelšah, mag. Jasne Junkar in nadalje strnjeno predstavila delovanje UE. Učenci so bili v grobem seznanjeni z upravnimi postopki in nalogami Upravne enote Šmarja pri Jelšah.

Nadalje nam je ga. Mesiček podrobneje predstavila dokumentacijo s katero izkazujemo svojo istovetnost in jo hkrati potrebujemo za svetovna potovanja. S pomočjo konkretnih, praktičnih primerov so bili učencem razloženi novi pojmi kot so viza, veleposlaništvo, dovoljenja za prebivanje, odobritev sprejema v državljanjstvo Republike Slovenije idr.

Učencem je bil predstavljen portal, kjer si lahko pogledajo varnost potovanj za posamezno državo. Priporočila slednjih zapiše zunanje ministrstvo RS. Z učenci smo si ogledali nekaj konkretnih primerov.

Nadalje je bil učencem omogočen vplogled v izpis iz matičnh registrov. Zahvala ge. Nataši Užmah Samec, ki nam je omogočila vpogled v njen profil.

Pred odhodom z UE Šmarja pri Jelšah smo si z učenci ogledali še kako zgledajo prostori, kjer se začne sam postopek vpisa za izdelavo potrebnih potovalnih dokumentov. Učenci so bili prijazno opozorjeni na nekatere potrebne dokumente, ki jih je potrebno imeti pri sebi in tako bodo lahko v nadaljnjem tudi staršem prijazen opomnik.

Z učenci smo zapuščali UE Šmarje pri Jelšah nasmejani, seznanjeni z novostmi, posebnostmi in zanimivostmi. Hvala vsem za prijazno predajanje novega znanja.

Učiteljica TVZ, Anja Vrečko

Dostopnost