(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Tisti, ki prinašajo sonce v življenja drugih, ga ne morejo zadrževati stran od sebe. (James. M. Barrie)

Odpreti svoje srce, prisluhniti drugim in videti stisko bližnjega so v sodobnem svetu pogosto spregledate vrline, a med nami so ljudje, ki s svojimi plemenitimi dejanji najdejo pot do sočloveka.

Zahvaljujemo se podjetju Pišek – Vitli Krpan, d. o. o., ki je ob otvoritvi nove gostilne Krpan v Šmarju pri Jelšah s prispevkom v višini 1000 € velikodušno obogatilo Šolski sklad OŠ Šmarje pri Jelšah. Z donacijo bomo učencem iz socialno šibkejših družin lažje omogočili udeležbo na šolskih dejavnostih, ki se jih sicer ne bi mogli udeležiti. Žal ugotavljamo, da je takih učencev vedno več, s prispevkom pa bomo lažje omilili marsikatero socialno stisko in s tem priklicali nasmeh na obraze otrok.

Ravnatelj Mitja Šket s sodelavci

Dostopnost