(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

V času tedna otroka med 2. in 8. oktobrom so se odvijale mnoge dejavnosti na temo PRIVABIMO SONCE V ŠOLO. Ker se tema navezuje na letošnjo rdečo nit otroškega parlamenta ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM, smo organizirali prvo srečanje parlamentarcev ravno v tem tednu.

Srečanje se je odvijalo v petek, 6. 10. 2017, in je družilo predstavnike mladih parlamentarcev vseh razredov naše šole. Najprej smo pregledali zaključke lanskega otroškega parlamenta, ki je potekal v luči pogleda mladih v prihodnost, in se je zaključil z Nacionalnim otroškim parlamentom v Državnem zboru Republike Slovenije. Nato smo mentorice predstavile predstavnikom letošnjo temo Šolstvo in šolski sistem. Učenke in učenci so razmišljali na kaj vse pomislijo ob besedi šola ter začrtali delo za prihodnja srečanja. Svoja razmišljanja smo zapisali na plakate, ki bodo vodilo za delo pri razrednih urah. Predstavniki bodo zastopali interese svojih sošolcev na prihodnjem srečanju, ki bo v mesecu novembru.

Mentorice otroškega parlamenta: Lidija Javorič, Valentina Kidrič in Marjeta D. Iglič.

Utrinki z današnjega srečanja:

no images were found

Dostopnost