(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Učenke izbirnega predmeta Turistična vzgoja so odšle na oblačno ponedeljkovo popoldne na terensko delo. Obiskale smo Turistično informacijski center (TIC) Šmarje pri Jelšah, ki ima prostore v Muzeju baroka. Sprejela nas je ga. Vlasta Kramperšek Šuc, ki je koordinatorka in organizatorka kulturnih programov s področja muzejske in turistične dejavnosti. Predstavljeni so nam bili osnovni turistični pojmi ter nove vrste turizma (npr. zobozdravstveni turizem). Zelo nazorno je prikazala tudi povezavo med turizmom in gospodartsko vejo države. Preko slednjega je bila razložena tudi organizacija delovanja TIC-a.

Nadalje nam je etnologinja Janja Sivec preko različnih delavnic prikazala katere lastnosti bi idealni turistični vodič moral imeti. Preizkusiti smo se morale v lego sestavi človeškega telesa, pantomimi, opisovanju pojmov ter izražanju osnovnih čustev. Naloge so bile zahtevne, a ob enem zabavne. Skupno pa smo prišle do ugotovitve, da je najbolj važno, da je vodič nasmejan in dobre volje.

Zaradi dobro opravljenih nalog smo bile nagrajene s kino vstopnicami, za kar se še enkrat iskreno zahvaljujemo organizatorkama.

Dostopnost